top of page
ילדים בפעילות של צעד קדימה

בני מצווה

אנו מציעים מגוון פעילויות להורים וילדים או רק לילדים

​גיל המצווה מציין את המעבר לבגרות עבור הילדים ועבור ההורים.
צעד קדימה מציעה מספר תכניות, בהן הנערים והנערות מתנסים, מתמודדים ועוסקים בנושא ובמשמעות ההתבגרות עבורם ועבור סביבתם.
התכניות חוויותיות ואינטראקטיביות, משלבות סדנאות, כוללות דיון מונחה סביב תוכן וכוללות מעגלי עיבוד. 
כל פעילות עוסקת בנושאים שונים ובמתודולוגיה שונה.
ניתן לקיים את הפעילות הנבחרת עם ילדים בלבד, בשילוב של הורה וילד.ה או ילד.ה עם משפחתו.ה.
ניתן לבחור מספר תכניות על פני תקופת זמן כסדנא תהליכית – במקרה זה תעשנה התאמות לכדי תהליך מובנה ומותאם
במידה ומדובר על ימים המשלבים טיול, התכנית תלווה ע"י מנחים מדריכים (אחד לכל 25 אנשים). 

טעימות מהפעילויות לבני מצווה

כל הפעילויות

bottom of page