top of page
Excursion

טיולים שנתיים

אנו מבצעים את החבילה המלאה בהתאמה לצרכיכם ומאוויכם.

אנו בונים את התוכן בהתאמה לתכנית הליבה וחוזר מנכל, מזמינים את כל הפעילויות, האתרים והספקים, מבצעים התאמה של המדריכים, יוצקים תוכן ייחודי ומותאם ומלווים אתכם בזמן הביצוע.


אנו מבצעי טיולי יום, רב יומי, טיולי לילה או ימי פעילות באתרים.

בין הדברים שאנו עושים:

טיול עם נושא מקשר

טיולים באיזורים גאוגרפיים

טיולי לילה