top of page
ילדים בפעילות של צעד קדימה

טיולים שנתיים

אנו מבצעים את החבילה המלאה בהתאמה לצרכיכם ומאוויכם.

אנו בונים את התוכן בהתאמה לתכנית הליבה וחוזר מנכל, מזמינים את כל הפעילויות, האתרים והספקים, מבצעים התאמה של המדריכים, יוצקים תוכן ייחודי ומותאם ומלווים אתכם בזמן הביצוע.

אנו מבצעי טיולי יום, רב יומי, טיולי לילה או ימי פעילות באתרים.

בין הדברים שאנו עושים:

טיולים ייעודיים

כיתות נחשון, ביוחקר, סיורים גאוגרפים, סיורים חברתיים, עדות, אקולוגיה

טיולים באיזורים גאוגרפיים

תוכן לפי איזור. משלב מסלולים, אתרים, פעילויות ומפגשים

טיולי לילה