בני מצווה

יום שלם, שילוב בתוך יום ואף על פני כמה ימים.

בנושאי יהדות, גיל המצוות והתבגרות

התבגרות שבטית

חברות שונות בכל רחבי העולם מקיימות טקסים שמכריזים בהם על התבגרות.  במהלך היום נעבור מסלול השוזר טקסי מעבר שעוברים מתבגרים במקומות שונים בעולם וכל אחד יקבל מחרוזת שבטית.

פעילות בתחנות כגון:

  • מבחן אומץ נבחן את האומץ של המתבגרים ואת היכולת שלהם להתמודד לבד עם חשש. 

  • שיר החיים - המתבגרים יפנו לפינה מבודדת, שם יבחרו תכונה נדרשת לבגרות.

  • סמלים לברכה - נצלחמבוך –כסמל לברכה לצליחת הדרך בהמשך.

  • צייד - מיומנות צייד דורשת שיתוף פעולה קבוצתי, הבעת אחריות ודאגה לקבוצה.

  • מנהיגות – מקום להביע את יכולת המנהיגות.

  • פרידה מהילדות – תוך שילוב משחק ילדות בתור בוגר.