מסעות וסמינרים חינוכיים

 מגוון מסעות 

אחריות חברתית

זהות

יהדות

פלורליזם בחברה בישראל

מנהיגות

האחר הוא אני

 

             סמינריים חינוכיים               

                                                           ניתן לקיים באמצע וסוף שבוע

למשפחות וצוות בית הספר
   שילוב תכנים חינוכיים במתחמי הלינה