טיולי נושא - על יסודי

אנו מציעים מגוון רחב של טיולי נושא לתלמידי בתי הספר העל-יסודיים:

  • פסיפס אנושי

         תכנית שמטרתה חשיפת התלמיד לעושר התרבותי בגליל, המכנים המשותפים,     

         והתמודדות עם תפיסותיהם כלפיה

  • בעקבות המטמון הגנוז

         נתחקה אחר החיים במדבר דרך סיפור אישי מדהים של דמות היסטורית

  • עובדה בשטח

         טיול מלא משימות וגיבוש, העוסק בשאלה למה צריך את הנגב

  • אחריות חברתית

         המשתתף יפתח את תפיסת עולמו לגבי מעורבותו החברתית, אחריותו בנושא ואופנים

         שונים שניתן להשפיע