התנדבות          ומעורבות חברתית

החל מכמה שעות ועד יום מלא או מס' ימים.

ניתן לשלב בתוך יום גיבוש או השתלמות.

ניתן לבחור סוגים שונים של התנדבות בכל הארץ.

לעובדים או משפחות

שילוב טקסים

ניתן לבצע התאמה אישית.